Firmaprofil

I mere end 20 år har jeg drevet virksomhed med italiensk oversættelse og tolkning og har derfor en bred erfaring inden for diverse områder, især jura, økonomi og teknik. Jeg har i alle årene drevet min virksomhed som enkeltmandsvirksomhed med et tæt samarbejde til translatørkolleger og oversættelsesbureauer. Indenfor de senere år endvidere i samarbejde med italienske bureauer, der bl.a. foretager korrektur af italienske tekster. Via dette samarbejde er jeg også i stand til at levere oversættelser til italiensk fra hovedsprogene engelsk, tysk og fransk.

Kvalitet opnås ved at sætte "Kronen på værket"

Oversættelser, der skal forelægges udenlandske myndigheder, fx af eksamensbeviser ved ansøgning om optagelse på uddannelsesinstitutioner i udlandet eller af dokumenter til brug for retssager, kræver påtegning af en translatør og forsynes med dennes stempel, oblat eller laksegl. Translatøren, der på baggrund af sin uddannelse har opnået beskikkelse fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, bekræfter med sit stempel rigtigheden af den foretagne oversættelse. Ikke alle oversættelser har dog behov for stempling, men uanset om oversættelsen skal bekræftes og således forsynes med kongekrone, i form af stempel, oblat eller laksegl, er kvaliteten altid den samme hos en translatør. Den bedste garanti for kvalitet i oversættelsesarbejde fås derfor ved henvendelse til en translatør.

Som enkeltmandsvirksomhed kan jeg tilbyde:

· personlig service
· individuel håndtering af opgaver
· fleksibilitet

Den personlige kontakt og kendskab til landets kulturelle baggrund viser sig ofte at være af betydning netop ved forretningsmæssige relationer med Italien.

Callisensvej 12, 3.th. - 2900 Hellerup - Tlf. 45 42 01 68 - Fax 45 41 04 68 - Mobil 40 51 05 68