Tolkning

Jeg kan tilbyde tolkning inden for følgende områder:

· retstolkning
· polititolkning
· forretningstolkning
· telefontolkning
· telefonering til Italien

dansk-italiensk, italiensk-dansk. Jeg har overvejende min tolkeerfaring inden fra det strafferetlige område, idet jeg har arbejdet som italiensk tolk
for politi og domstole siden 1977. Derudover har jeg fungeret som tolk i diverse civile sager, bl.a. ægteskabssager.

Callisensvej 12, 3.th. - 2900 Hellerup - Tlf. 45 42 01 68 - Fax 45 41 04 68 - Mobil 40 51 05 68